HINNAKIRI

Prices Volle IconPrices Tennis Icon

VOLLE/TENNIS E-R
Kell 9.00 - 14.00 10€/1h
Kell 14.00 - 21.30 12€/1h

VOLLE/TENNIS L-P
Kell 9.00 - 14.00 12€/1h
Kell 14.00 - 21.30 15€/1h

Tennisereketi laenutus 2€/tk
Võrkpalli laenutus 2€/tk

Prices Football Icon

JALGPALL E-P
Kell 9.00 - 21.30 30€/h

Jalgpalli laenutus 2€/tk

KODUKORD

Pärnu Beach Arena spordiväljakute (edaspidi ka: rannaareen) valdaja on Pärnu Beach Arena Sport OÜ. Väljakute kasutamise/mängimise õigus tekib vaid broneeringu olemasolul (sh tasuta broneeringud).

Väljakute broneerimine ja tasumine toimub online süsteemis aadressil www.duun.ee. Väljakuid võib kasutada vaid nende lahtiolekuaegadel ja broneerimissüsteemis valikvastustena toodud spordialade harrastamiseks. Väljakute valdajal ja/või broneeringu teinud ja väljaku eest tasunud kasutajal on õigus nõuda väljaku vabastamist selleks broneeringut mitteomava(te)lt isiku(te)lt.

Broneerimislehel saab broneeringuid teha 7 päeva ette ja korraga mitte rohkem kui kahe tunni pikkusele ajavahemikule. Pikemaajaliste broneeringute või püsiaegade kokkuleppeid saab sõlmida: Kari-Andri Kask, tel: 5304 0044, .

Väljakutele on rangelt keelatud tuua klaasist, portselanist vms kildudeks purunevaid esemeid, klaastaarat (ka avamata kujul) ja muid esemeid, mis liiva kukkudes võivad puruneda või liiva kukkudes peituda ja hiljem põhjustada seeläbi vigastusi, tervisekahjustusi liival sportivatele või spordiväljakute äärde kogunevatele pealtvaatajatele. Sellise materjali, asjade, esemete vms toomisel alale on valdajal õigus need esemed konfiskeerida.

Väljakute kasutus algab täis- või pooltunnil ja lõpeb 5 minutit enne broneeritud aja täitumist. Broneeritud aja viimased viis minutit tuleb rannavolle/tennise väljakutel kasutada väljakute korrastamiseks – liiv tasandada väljakule toodud liivaroobitsatega ja puhastada väljakute jooned.

Kuigi väljakud on regulaarselt ja põhjalikult puhastatud, võib väljakutel asuvas liivas olla üksikuid kive, puu tükke vms esemeid. Palume need liivast leitud esemed panna väljakuid ümbritsevatesse prügikastidesse. Rannaareenil on keelatud kivide ja/või liiva viskamine/loopimine mängualalt eemale või väljakute alalt välja.

Enne hoonestusala ümber rajatud terrassi kasutamist palume end liivast puhastada. Külastajatel on võimalik kasutada enda puhastamiseks väljakute äärde toodud käsidušši (külm vesi) ja jalgade pesemiseks mõeldud kraani.

Rannaareeni omanik ja/või valdaja ei vastuta valveta jäetud isiklike esemete ja asjade eest.

Rannaareenil on keelatud suitsetamine, oma alkoholi kaasa toomine ja/või ja narkootiliste/psühhotroopsete ainete käitlemine/tarbimine.
Valdajal on õigus keelata väljakute kasutamist suure tuule, äikese või muudes ohtlikes olukordades (mh kui väljakute kasutamine tekitab liivatolmu ja see kandub territooriumilt välja). Juhul kui valdaja ei võimalda eeltoodud asjaoludest lähtuvalt väljakuid kasutada, tagastatakse broneerijale tervikuna väljakuaja kasutamise tasu.

Rannaareeni klient/kasutaja vastutab enda tervisliku seisundi eest, võttes mh arvesse enda füüsilist võimekust, ilmastikuolusid, harrastatava spordiala riske ja muid teguried, mis võivad mõjutada kasutajat, tema tervislikku seisundit või väljakutel/nende ümber viibivaid isikuid. Areeni kasutamine toimub kliendi enda vastutusel. Valdaja/omanik ei vastuta väljakute, puhkealade või inventari kasutamisel saadud traumade ja/või tekkinud õnnetuste eest.

Kasutaja vastutab väljakutele paigalatud vara ja inventari kahjustamise või kolmandatele isikutele tehtud kahjude eest.

Rannaareeni kasutamisel järgivad kasutajad/kliendid rannaareeni administraatorite juhiseid. Juhiste mitte jälgimisel on rannaareeni valdajal/omanikul õigus keelduda väljakute kasutusse andmisest, keelduda kliendi/broneerija teenindamisest (ka tulevikus tehtavatele broneeringutele) ja/või paluda juhiseid eiraval kliendil alalt lahkuda.

Rannaareeni territooriumil kasutatakse videojärelevalvet. Isikuandmete töötlemise kohta info saamiseks pöörduda: Kari-Andri Kask, tel: 5304 0044.

Rannaareeni kasutamise kord ja hinnakiri kehtib 2023 aasta välihooajaks, mille kestus sõltub ilmastikuoludest. Väljaku haldaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas ja/või kasutamise tingimustes muudatusi, mille kohta teavitab aegsasti ette rannaareeni kasutajaid ja broneeringute tegijaid.

Pärnu Beach Arena rannaareeni ja Düün territooriumi kasutamisel on klient nõustunud ülaltoodud tingimustega.

Täname külastuse eest ja häid sportlikke elamusi!

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo
Developed by Reaktiiv